Privacy

Onconetecht.oncologiezorgnetwerken.nl is een sub-site van Oncologiezorgnetwerken.nl. De privacyverklaring van OncoNetEcht is van toepassing op alle persoonsgegevens die OncoNetEcht, Doktersweg 18, 6101 EB Echt, verwerkt. Ook als het gaat om gegevens voor Oncologiezorgnetwerken.nl/onconetecht.

OncoNetEcht verwerkt persoonsgegevens volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere geldende wet- en regelgeving over de verwerking en de bescherming van persoonsgegevens die van toepassing is. De privacyverklaring van OnconetEcht geeft inzicht in de wijze waarop wij (gevoelige) persoonsgegevens van u verzamelen, beschermen, gebruiken en delen. Ook beschrijven we uw rechten. OncoNetEcht kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen.