Over ons

OncoNetEcht is een eerstelijns multidisciplinair oncologie centrum. Wij zijn zorg- en hulpverleners met grote passie voor ons vak. Een groot aantal zorgverleners werkt op de locatie Doktersweg 18 in Echt.

Na de diagnose, tijdens de medische behandeling en/of in de tijd erna komt veel op je en jouw naasten af. Wij erkennen allen de noodzaak van goede onderlinge samenwerking en hebben verstand van jouw aandoening en mogelijke problemen waar je tegenaan kunt lopen. Ons hart ligt bij het behandelen van patiënten die getroffen zijn door de ziekte kanker en streven naar positieve gezondheid in al zijn facetten.

Missie
De missie van OncoNetEcht is de kwaliteit van leven verbeteren van mensen met kanker en hun naasten door kwalitatief goede zorg en ondersteuning in hun eigen omgeving. Deze zorg is laagdrempelig, afgestemd op de persoonlijke wensen en behoeften en goed vindbaar. De zorgverleners in het oncologiezorgnetwerk kennen en versterken elkaar, zodat optimale zorg en ondersteuning geboden wordt tijdens alle fasen van ziekte en genezing.

Kwaliteit
Bij kwaliteit gaat het bij ons om patiëntgerichtheid, patiëntveiligheid, effectiviteit, tijdigheid, toegankelijkheid, doelmatigheid, innovatie en transparantie. Dit doen we onder andere als volgt:

  • We verantwoorden de kwaliteit van onze geleverde zorg aan onze patiënten, verzekeraars en beroepsverenigingen.
  • We werken effectief samen om onze zorg patiëntgericht te organiseren. Door multidisciplinair te werken leveren we steeds betere kwaliteit.
  • We betrekken patiënten om onze zorg te monitoren en te sturen op verbeteringen door middel van enquêtes uitgevoerd door de organisatie Qualiview.

Hoe kun je je als zorgverlener aanmelden bij het netwerk

Wil je meer informatie over deelname als zorgverlener aan dit oncologiezorgnetwerk?
Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier.

naar het formulier

Onze aanpak

Samen met de Verwijsgids Kanker van IKNL borgen wij de kwaliteit van zorg en ondersteuning voor mensen met kanker in de regio vóór en na behandeling. Op onze website zijn professionals herkenbaar met het VK tekentje als ze zijn opgenomen in de Verwijsgids Kanker en daarmee aan de kwaliteitscriteria van de beroepsorganisatie voldoen.

= Opgenomen in de verwijsgidskanker

Verwijzing en vergoeding

Mogelijk is er een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig bij een aantal zorgverleners. Uw zorgverlener zal u hierover informeren. Afhankelijk van uw zorgverzekering en uw zorgverleners worden de kosten vergoed. Neem vooraf contact op met uw zorgverzekeraar om te vragen of u de kosten vergoed krijgt.